Kirjoja markkinoinnista

Klassinen teos on professori Kotlerin Marketing Management, joka taidetaan luetuttaa jokaisella markkinoinnin yliopisto-opiskelijalla ympäri maailman. Se on tosin hieman kookas… Siksi suosittelen Kotlerin kirjaa Marketing Insights From A to Z. Se kuvaa hyvin lyhyiden kappaleiden avulla mitä pidetään tänän päivän markkinointina akateemisestä näkökulmasta.

Jos haluaa hieman erilaista näkökulmaa markkinointiin, omia silmiäni avasi eniten Al Ries 22 Immutable Laws of Marketing. Laajasti ajateltuna tuotekehitys kuuluu markkinoinnin alle, ja tällöin Eris Riesin Lean Startup voisi olla kiinnostava ja moderni luettava.

Suomalaisista kirjailijoista olen pitänyt Timo Ropen ajatuksista äänikirjoissa ja live-koulutuksissa. En tosin ole valitettavasti lukenut hänen kirjojaan. Timo Ropen kirjoista olen selaillut Suurta Markkinointikirjaa, ja sen ehkä jättäisin hyllyyn, ellei aiheen teoria kiinnosta.

Yksi tärkeä näkökulma markkinointiin on, että perinteisesti se on ollut fyysisten tuotteiden temmellyskenttä. Samat opit pätevät jossain määrin palvelujen markkinointiin, mutta tällä puolen on tullut myös paljon uusia ajatuksia. Ehkäpä monet palvelujen markkinointia käsittelevät kirjat voivat olla kiinnostavia.

Populaarikirjallisuuden kirjoista olen tykännyt eniten Dan Heathin Made To Stick -kirjasta, jossa kerrotaan tarinoiden kautta millaiset tarinat jäävät mieleen. Brändinrakenus on osa markkinointia, ja brändi koostuu tarinoista ja mielikuvista. Joku saattaisi sanoa, että tämä on ainoa markkinoinnin alue; Kotlerin tosin saattaa olla eri mieltä.

Jos liiketalouteen haluaa yleisemmin tutustua, mielestäni Teollisuustalous (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri, Miettinen) on helppolukuinen ja erittäin laajasti liiketaloutta käsittelevä kirja. Se oli myös ainakin aikoinaan pääsykoekirja tuotantotalouden opintoihin. Markkinoinnin lisäksi käsittelyssä on johtamista, taloutta, tuotantoa ja monia muita aiheita. Ei ehkä kovin syvällisesti, mutta maistiaisia eri aihepiireistä.