Miten start-up yritys eroaa mistä tahansa muusta pienyrityksestä?

Mikä startup on?

Startupin määritelmiä on useita, esimerkiksi

  • Alle 3-vuotias yritys, jotta vain tuoreet yritykset tulevat mukaan
  • Alle 5-vuotias yritys, kuten Business Finland määrittelee
  • Alle 10-vuotias yritys, jotta huhupuheiden mukaan Rovio saatiin mukaan tilastoihin
  • Kannattavaaa liikemallia etsivä organisaatio, kuten Lean Startupin kirjoittaja Eric Ries sen määrittelee
  • Nopeaa kansainvälistä kasvua varten rakennettu organisaatio
  • Mikä tahansa “startupmaisesti” toimivat organisaatio. Tyypillisesti tällä tarkoitetaan uusia liikeideoita kokeilevaa toimintaa, jotka mahdollistava yrityksen suunnan muutoksia)
  • Yleisessä puheessa startup voi myös tarkoittaa “tuoretta ideaa”, jopa ennen varsinaisen tiimin tai organisaation perustamista.

Miten sitten startup eroaa tavallisesta pienyrityksestä?

Ensinnäkin, ei välttämättä mitenkään. Startup on mielestäni pienyrityksen alkuvaihe. Kun toiminta on vakiintunut, ei enää kyse ole startupista. Toistaalta toiminnan ei ole pakko vakiintua. Pienyrityskin voi toimia “startupmaisesti”, eli etsien uusia ideoita ja pyrkien kasvamaan niiden kautta.

Käytännössä kuitenkin “startupille” halutaan jokin erottava tekijä pienyrityksistä. Syitä voi olla useita, esimerkiksi tukipalveluiden kohdistaminen tai vain teoreettinen mielenkiinto.

Paras kuulemani määritelmä on erään yritysneuvojan antama esimerkki: Miten arvioida onko hierojan yritysidea “startup” vai pelkkä pienyritys? Mikäli tarkoitus on perustaa, kenties erittäin innovatiivinen, ja vaikka maailman paras hierontapiste, ei kyse ole startupista. Jos tarkoitus on rakentaa hierontakonsepti, joka kasvaa esimerkiksi useille toimipisteille, lisenssoi konseptia tai kasvaa franchising avulla, kyse on startupista.

Edellä olevan yritysneuvojan näkemyksen perusteella voisi päätellä, että keskeisiä tekijöitä ovat skaalautuvuus, ja kasvuhalukkuus.